MANAGEMENT
TEAM

Puan Hajah Kamarul Azian Binti Hashim
Ketua Pegawai Eksekutif

Encik Dzulkarnain Bin Ahmad
Ketua Pegawai Operasi

Encik Nor Hisham Bin Adanan
Ketua Bahagian Pentadbiran Tanah

Puan Lilywaty Binti Zainul Zain
Ketua Bahagian Perolehan

Encik Isma Khairil Fitri Bin Ismail
-MCIM
Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan

Tuan Haji Juhar Bin Tajuddin
Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Puan Norlela Binti Idris
Ketua Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran

Encik Junaidey Bin Jamain
-RPM
Ketua Bahagian Pengurusan Harta dan Aset

Encik Mohd Nasir Bin Mohd Ali
-C.A (M), ASEAN CPA
Ketua Bahagian Kewangan

Encik Latiffatul Bahar Bin Sayuti
Ketua Bahagian Pembangunan Bisnes

Encik Nor Hisham Bin Adanan
Ketua Bahagian Pentadbiran Tanah

Tuan Haji Juhar Bin Tajuddin
Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Encik Mohd Nasir Bin Mohd Ali
-C.A (M), ASEAN CPA
Ketua Bahagian Kewangan

Puan Lilywaty Binti Zainul Zain
Ketua Bahagian Perolehan

Puan Norlela Binti Idris
Ketua Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran

Encik Latiffatul Bahar Bin Sayuti
Ketua Bahagian Pembangunan Bisnes

Encik Isma Khairil Fitri Bin Ismail
-MCIM
Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan

Encik Junaidey Bin Jamain
-RPM
Ketua Bahagian Pengurusan Harta dan Aset

Success

Your registration has been successful. Thank you for subscribing!