Management Team

Puan Hajah Kamarul Azian Binti Hashim


Ketua Pegawai Eksekutif

Encik Dzulkarnain Bin Ahmad


Ketua Pegawai Operasi

Encik Nor Hisham Bin Adanan


Ketua Bahagian Pentadbiran Tanah

Tuan Haji Juhar Bin Tajuddin


Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Encik Mohd Nasir Bin Mohd Ali

C.A (M) ASEAN CPA
Ketua Bahagian Kewangan

Puan Lilywaty Binti Zainul Zin


Ketua Bahagian Perolehan / Kontrak

Puan Norlela Binti Idris


Ketua Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran

Encik Latiffatul Bahar Bin Sayuti


Ketua Bahagian Pembangunan Bisnes

Encik Isma Khairil Fitri Bin Ismail

MCIM
Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan

Encik Junaidey Bin Jamain

RPM
Ketua Bahagian Pengurusan Harta dan Aset